Oprogramowanie dla Firm – krótszy czas prac

Oprogramowanie dla Firm – poprawa efektów

Nie trudno zauważyć, że dziś żyjemy w dwudziestym – wieku. Więc wszystko staje się bardziej zmechanizowane, a firmy w większości związane z są z komputerami i Internetem. Co za tym idzie dla każdej działalności przyda się Oprogramowanie dla Firm. Dawno funkcjonowanie firm należy odrzucić w niepamięć. Mimo wolniej, co rusz zmienia się cały nasz otaczający świat. Co za tym idzie na każdym kroku komputery zastępują człowieka. Nie zawsze jest to dobre.

Oprogramowanie dla Firm

to dobry wybór dla każdego. Bez wątpienia dziś żadna działalność gospodarcza nie obędzie się bez odpowiedniego oprogramowania. Nie gra tu wcale roli czy jest to firma budowlana czy sklep z obuwiem sportowym...

Czytaj Dalej

Oprogramowanie sklepu internetowego – dostosuj sklep do swoich potrzeb

Oprogramowanie sklepu internetowego – dostosuj sklep do swoich potrzeb.

Prowadzenie sklepu internetowego może być proste, ale tylko wtedy, jeżeli wszystko zostanie odpowiednio dostosowane do potrzeb. Oprogramowanie sklepu internetowego pomoże taki właśnie efekt uzyskać. Dzięki temu, że zdecydujemy się na wybranie oprogramowania, które będzie przyjazne dla użytkownika, zarządzanie i obsługa sklepu nie będzie dla nikogo problemem. Nie trzeba będzie korzystać z zewnętrznej pomocy, aby możliwe było dodawanie produktów, modyfikowanie treści czy też innego rodzaju zarządzanie. Na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem, a sklep będzie działał, jak należy. Oprogramowanie sklepu internetowego, które będzie działało właściwie zapewni również klientom wysoki komfor...

Czytaj Dalej

Oprogramowanie magazynowe – wydruki i dokumenty

Oprogramowanie magazynowe – wydruki i dokumenty.

Każde oprogramowanie magazynowe daje możliwość generowania wydruków i dokumentów, które stanowią potwierdzenie wydania produktu lub jego przyjęcia. Takie dokumenty są bardzo ważne w przypadku wszelkiego rodzaju kontroli, które mają miejsce w firmie. Pozwalają na udokumentowanie wszystkich działań, jakie miały miejsce w ramach prowadzonej działalności. Można udowodnić, że taka i taka liczna produktów została sprzedana. Dzięki temu, możliwe jest również dokonanie pełnej ewidencji swojej działalności. Można cieszyć się z tego, że wszystkie działania są legalne i zapisane na papierze. Pozwala to na osiągnięcie najlepszych efektów z możliwych...

Czytaj Dalej

UNC polecenie PUSHD

Po otrzymaniu nazwy UNC polecenie PUSHD automatycznie mapuje ją na literę dysku. Skrypt korzysta tutaj z polecenia PUSHD, a nie NET USE, ponieważ ma ono tę przewagę, że przy mapowaniu dysków automatycznie wybiera niewykorzystane litery. Następnie zwiększana jest zmiemia UNCCOUNT, która przechowuje liczbę mapowań dokonanych przy użyciu polecenia PUSHD.

Skrypt musi teraz sprawdzić, która litera dysku została przypisana przez polecenie PUSHD, aby mógł ją przekazać do polecenia NTBACKUP w miejsce nazwy UNC. W tym celu wykonuje się polecenie CD (bez żadnych argumentów, co powoduje wyświetlenie bieżącego dysku i katalogu). Wyjście polecenia CD jest przechwytywane przez polecenie FOR i umieszczane w zmiennej T1. Tak więc zmienna T1 przed wykonaniem powyższych linii zawiera nazwę UNC, a po ich wykonaniu – równoważną jej literę dysku i ścieżkę. Kiedy następnie zmienną T1 dodaje się

do zm...

Czytaj Dalej

Wersje polecenia CHOICE

Niektóre wersje polecenia CHOICE, w tym wersja z Windows NT Resour- ce Kit, zawierają pewien błąd. Po wykonaniu polecenia CHOICE, dalsze interaktywne polecenia w skrypcie nie wyświetlają w oknie konsoli znaków wprowadzanych z klawiatury. Aby uniknąć tego problemu, należy wykonywać polecenie CHOICE w zagnieżdżonej powłoce.

Polecenie CLS czyści okno konsoli i pozycjonuje kursor w lewym górnym rogu okna. Okno jest wypełniane zdefiniowanym dla niego kolorem tła. Kolory okna można ustawić przy pomocy menu okna konsoli albo polecenia COLOR.

Czytaj Dalej

Polecenie NET SHARE

Polecenie NET SHARE zarządza udostępnionymi drukarkami i katalogami (folderami) na lokalnym komputerze. NET SHARE(1) służy do wyświetlenia informacji o wszystkich udostępnieniach, zdefiniowanych na lokalnym komputerze. NET SHARE(2) służy do wyświetlenia szczegółowych informacji o określonym udostępnieniu.

NET SHARE(3) służy do utworzenia nowego udostępnionego katalogu o nazwie udostępnienie, mapującego katalog o nazwie dysklścieżka. Opcja /USERS ogranicza liczbę jednoczesnych połączeń z udostępnieniem do nn, a opcja /UNLIMITED (domyślna) nie nakłada żadnych ograniczeń na liczbę jednoczesnych połączeń. Opcja /REMARK przypisuje udostępnieniu opisowy komentarz, który jest wyświetlany podczas przeglądania zasobów komputera przez zdalnego klienta.

Czytaj Dalej